hoofdpagina
reisfilms
Brugge
salsa
tango
tuinen
gastenboek

Jean-Pierre Van Loocke

stelt voor

Geschiedenis van de Argentijnse tango

 
 
  
 
 

 

VOORWOORD

 
Hoofdstuk 4  Het gouden tijdperk
 

1492-1880:
ONTSTAANSGESCHIEDENIS ARGENTINIË EN URUGUAY

1880-1917:
VANAF DE GEBOORTE VAN DE TANGO TOT AAN DE GUARDIA VIEJA

1917-1935:
TANGO UP AND DOWN

1935-1955:
HET GOUDEN TIJDPERK VAN DE TANGO

1955-1990:
HET DONKERE TIJDPERK

1990 en verder:
NEO-TANGO

TANGO ALS DANS

SLOTBESCHOUWING

BIBLIOGRAFIE

 
 

Gastenboek: graag jouw mening over dit werkstuk!

 

 

1. ECONOMISCHE EN POLITIEKE SITUATIE

In het gouden tijdperk van de tango (‘La época de oro’ of ‘la edad de oro’ genoemd) zijn alle aspecten (zang, muziek, dans) zijn in volledige harmonie. Dansers, zangers, tekstschrijvers, componisten... allen bereiken hoogtepunten.

 

Ongekende economische bloei

Tussen 1935 en 1955 beleefde de tango in Argentinië zijn gouden tijdperk. De economische en politieke problemen waren niet echt opgelost, maar toch maakte het land de grootste economische bloei mee uit zijn geschiedenis. De Tweede Wereldoorlog in Europa was als een geschenk voor Argentinië. Want Europa had zo dringend nood aan wat er in Argentinië in overvloed aanwezig was: levensmiddelen. Het land voerde massa’s vlees en graan uit. De recessie van de jaren ’30 leek definitief voorbij. 

Ook de tango herstelde zich van zijn korte depressie, want de Argentijnen wilden de crisisjaren zo snel mogelijk vergeten en beschikten weer over voldoende geld om uit te gaan. Er werd veel muziek geschreven, vele mensen dansten. De muziek, de teksten, de orkesten, dansers en zangers, alles was in harmonie.

 

Tangoteksten niet meer in lunfardo

In 1942 werd Ramón Castillo president van Argentinië. Tijdens zijn regering werd bepaald dat er zonder de toestemming van de dienst Radiocomunicaciones geen tango’s mochten worden uitgezonden op de radio. Generaal Pedro Pablo Ramírez die in 1943 de macht greep en als een dictator regeerde, zette de censuur verder. Hij voerde een kruistocht tegen tango’s die grove taal gebruikten en ook tegen tango’s die aanzetten tot onzedelijk gedrag of verwezen naar drugs en alcohol. Het lunfardo viel ook onder die noemer en mocht vanaf dan niet meer gebruikt worden in tangoteksten. Merkwaardig is dat dit niet werd bekrachtigd door een decreet, maar gewoon zomaar werd toegepast door mensen van een dienst die zich voordeden als behoeders van de goede zeden en het welzijn van het vaderland.

De censuur trof de tango “De barro” van Piana en Manzi. De tango mocht niet worden gespeeld op de radio, omdat in de tekst het woord “pucho” voorkwam. Het woord was zeker niet opruïend, maar kwam uit het quechua en werd daarom beschouwd als een woord uit een taal van de lagere klassen.

“Tal vez será mi alcohol” van Homero Manzi, op muziek gezet door Lucio Demare moest er ook aan geloven. De eerste opname ervan werd uit de handel genomen en vervangen door een herwerkte versie met een gewijzigde titel: “Tal vez será su voz”. Blijkbaar vonden de bewakers van het rechte pad en de goede zeden dat het niet kon dat een auteur schreef dat alcohol waanbeelden kon doen ontstaan. Ook het woord “blaasbalg” moest verdwijnen. Waarschijnlijk was het te volks.

 

Tal vez será tu voz (1934) (tekst: Homero Manzi; muziek: Sebastian Piana)

Gecensureerd:
Suena el fueye,

Aangepast:
Suena el piano
la luz está sobrando.
Se hace noche en la pista
y sin querer las sombras se arrinconan,
evocando a Griseta, a Malena, a Maria Ester.

Las sombras que a la pista trajo el tango
me obligan a evocarla a mi también.
Bailemos que me duele estar soñando
con el brillo de su traje de satén.Quién pena en el violín ?
Qué voz sentimental
cansada de sufrir
se ha puesto a sollozar así ?

Gecensureerde versie:
Tal vez será su voz,
aquella que una vez de pronto se apagó.
Tal vez será mi alcohol, tal vez !
Su voz no puede ser,
sur voz ya se durmió.
Tendrán que ser nomás
fantasmas del alcohol !

Aangepaste versie:
Tal vez será el rumor
de aquella que una vez de pronto se durmió.
Tal vez será su voz, tal vez !
Su voz no puede ser,
su voz ya se apagó,
tendrá que ser nomás
mi propio corazón !

Como vos, era pálida y lejana.
Negro el pelo, los ojos verde gris.
Y era también su boca entre la luz del alba,
una triste flor de carmín.

Un día no llegó, quedé esperando
y luego me contaron su final.
Por eso con la sombra de los tangos
la recuerdo vanamente más y más !

Gecensureerd:
De blaasbalg klinkt,

Aangepast:
De piano klinkt,
het licht wordt overbodig.
Het wordt nacht op de dansvloer
en zonder het te willen, verstrengelen de schaduwen zich en brengen ze Griseta, Malena en Maria Ester in herinnering.

De schaduwen die de tango op de dansvloer brengt, dwingen ook mij haar in herinnering te brengen. Laat ons gaan dansen, want het doet pijn te dromen over de glans van haar satijnen jurk.

Wiens leed klinkt in de viool?
Welke gevoelige stem
vermoeid van het lijden
begint zo te snikken?

Gecensureerde versie:
Misschien zalhet haar stem zijn
die ooit plotseling uitdoofde.
Misschien zal het de alcohol zijn, misschien.
Haar stem kan het niet zijn.
Haar stem is al ingeslapen.
Het kan niets anders zijn
dan de waanbeelden van de alcohol.

Aangepaste versie:
Misschien zal het het geluid zijn
van diegene die ooit plotseling insliep.
Misschien zal het haar stem zijn, misschien.
Haar stem kan het niet zijn.
haar stem is al uitgedoofd.
Het kan niets anders zijn
dan mijn eigen hart.

Zoals jij, klonk ze bleek en veraf,
met zwart haar en grijsgroene ogen.
En evenzeer was haar mond een triest karmijnrode bloem bij het licht van de dageraad.

Op een dag kwam ze niet, ik bleef wachte
tot ze me over haar lot vertelde.
Daarom, bij het duister van de tango,
herinner ik me haar tevergeefs, meer en mee
r.


De dienst Radiocomunicaciones bleef tot in 1953 tango’s controleren en in geval van goedkeuring voorzien van een stempel met de tekst “Aprobado por Radiocomunicaciones por su libre difusión” (= goedgekeurd door Radiocomunicaciones voor vrije verspreiding). Ook tijdens de regering van Perón bleef de censuur dus gehandhaafd. Vooral lunfardowoorden werden geweerd. Een bizarre situatie, als je bedenkt dat er al gedurende zo vele jaren tango’s met lunfardotermen werden gemaakt en nooit iemand daarover een kwaad woord zei.

Het meest opzienbarend uit die periode was de censurering van “Cafetín de Buenos Aires”, omdat Enrique Santos Discépolo erin de moederliefde vergeleek met een wereldse plaats zoals een bar.

Pas rond 1950 zou Juan Perón, op verzoek van Manzi, Canaro, Charlo, Troilo, Cadícamo en vele anderen, de censuur weer opheffen.

 

Peronisten aan de macht in Argentinië

9 jaar peronisme

In 1946 behaalde de Partido Laborista 56 % van de stemmen. Juan Perón trad aan als president en dit voor een periode van 9 jaar.

Tekstvak:  Perón was een jonge kolonel die zich aansloot bij een groep officieren die tegen de conservatieve militaire dictaturen was die sinds 1930 in Argentinië regeerden. Hij kwam aan de macht in 1943 als minister van Sociale Zaken en gebruikte zijn positie voor het nemen van populaire maatregelen, zoals sociale wetten en voorzieningen, het bevorderen van de woningbouw en hulpacties voor de descamisados (de hemdlozen), het proletariaat.

Zijn Gerechtheidspartij was noch links noch rechts, noch communistisch of kapitalistisch, maar gewoon “Argentijns”. Er waren in zijn partij zowel hartstochtelijke vereerders van Mussolini als vooruitstrevende politici die in Europa eerder tot de sociaal-democraten of socialisten zouden worden gerekend. En zelfs neoliberalen voelden er zich thuis.

In 1946 werd Perón tot president verkozen. Tijdens zijn eerste ambtsperiode nam Perón grote sociaal-politieke maatregelen om de invloed van het buitenlands kapitaal terug te dringen. Maar steeds leek het allemaal toch wel berekend. Zo deed hij veel voor de arbeiders, maar legde hij wel de vakbonden aan banden. Politieke tegenstanders werden hard aangepakt. De geldadel was furieus omwille van zijn economische en sociale politiek en ook de liberale burgerij kon hem niet luchten, vanwege zijn onverholen sympathie voor het fascisme en zijn ondemocratische manier van regeren.

Meerdere keren probeerden zijn tegenstanders hem ten val te brengen, maar hij werd alleen maar sterker. Hij kon enorm goed de massamedia bespelen. Zijn vrouw Evita, vroeger een danseres in een caberetclub, en hij werden door het volk als goden vereerd. Bij rituele massademonstraties op de Plaza de Mayo en handig geënsceneerde bezoeken aan de krottenwijken van de stad werd vooral Evita Perón voorgesteld als de reddende engel van de armen. Om ook de vrouwen voor zich te winnen, gaf hij in 1947 de vrouwen stemrecht.


Tekstvak:

Lang leve de tango!

De democratisch verkozen regering van Perón was enorm pro-tangogezind. Perón omarmde de tango bijna als een nationale schat. Zijn regering zwaaide met subsidies, beurzen, prijzen. Tijdens zijn regering moesten de radiostations hun muzikale programma’s voor 70 % vullen met inheemse muziek.

Vele gezinnen hadden nu een radio en luisterden naar de tangomuziek die werd uitgezonden op radiostations zoals Radio Belgrano, Radio Splendid en Radio El Mundo.

Trots

De thema’s hadden niets meer te maken met de arbeidersklassen, maar zijn nu romantisch en nostalgisch. Ze drukten de heimwee uit naar een “verloren maatschappij” die door de mensen geïdealiseerd wordt. Maar tango drukte ook trots uit, trotsheid op een land dat in die jaren een van de tien rijkste landen was geworden van de wereld en dat de wereld had geïnspireerd om te gaan dansen.

 

Battlistas aan de macht in Uruguay

In 1942 verschenen de aanhangers van Battle weer op post. In 1951 slaagden ze erin een grondwetshervorming door te voeren, waarbij het ambt van president werd afgeschaft, zoals Battle het gewild had. Bijgevolg werd het land bestuurd door de 9-koppige raad. Uruguay beleefde gouden tijden. Het land behaalde het hoogste nationaal product van heel Latijns-Amerika.

  
       
       
       
vorige