homepage reisfilms salsa tango Brugge tuinen gastenboek

Jean-Pierre Van Loocke

stelt voor

Geschiedenis van de Argentijnse tango

 
 
  
 
 

 

VOORWOORD

 
Hoofdstuk 1    Ontstaansgeschiedenis Argentinië en Uruguay
 


1492-1880:
ONTSTAANSGESCHIEDENIS
ARGENTINIË EN URUGUAY

1880-1917:
VANAF DE GEBOORTE VAN DE TANGO
TOT AAN DE GUARDIA VIEJA

1917-1935:
TANGO UP AND DOWN

1935-1955:
HET GOUDEN TIJDPERK
VAN DE TANGO

1955-1990:
HET DONKERE TIJDPERK

1990 en verder:
NEO-TANGO

EVOLUTIE IN DE TANGO
DANSSTIJLEN

SLOTBESCHOUWING

BIBLIOGRAFIE

 
 

Gastenboek: graag jouw mening over dit werkstuk!

 


VAN DE ONTDEKKING VAN ZUID-AMERIKA TOT AAN DE ONAFHANKELIJKHEID VAN ARGENTINIË EN URUGUAY

Het leven was hard voor vele porteños. Velen zochten enige vorm van vermaak in het dansen. Elke nationaliteit had zijn eigen dansen, die bijna allemaal vrolijk klonken. De Polen dansten de mazurka, de Bohemen de polka, de Duitsers de wals en de Ländler, de Italianen de tarantella.

In 1492 ontdekte Christoffel Colombus in opdracht van de Spaanse kroon Amerika. Portugal, in die tijd een sterke zeemogendheid, eiste snel een deel van de koek op. In 1494 kwamen beide mogendheden in het verdrag van Tordesillas overeen om het continent in twee delen op te splitsen: het oostelijk deel was voor Portugal (het huidige Brazilië), de rest kwam Spanje toe.

De Spanjaarden hadden toen nog geen idee van de uitgestrektheid van het continent en gingen op zoek naar eendoorgangnaar de Stille Oceaan. Ze dachten die te vinden langs de brede monding van de Rio de la Plata (= Zilveren rivier) (zo genoemd door Sebastian Caboto, omdat hij en vele van zijn landgenoten dachten dat er in de rivier veel zilver voorkwam) en kwamen zo terecht op de plaats van het huidige Buenos Aires. Pedro de Mendoza (1499-1537) stichtte er in 1536 de nederzetting “Santa Maria del Buen Aire” op de zuidelijke oever van het estuarium. Ook op andere plaatsen in wat nu Argentinië is, richtten de conquistadores nederzettingen op vanwege de goeie landbouwgronden. Het idee dat hier ergens zilveren mijnen moesten te vinden zijn, werd bevestigd in de naam die aan het land gegeven werd: Argentinië (afgeleid van het latijnse Argentum, wat zilver betekent.

Lange tijd werd Buenos Aires overvleugeld door andere nederzettingen in het noordwesten van het land omwille van de bloeiende handel met het onderkoninkrijk Peru. Pas vanaf 1776 won Buenos Aires aan belang, toen de Spaanse bezetters er het bestuurscentrum van het vicekoninkrijk “Rio de la Plata ” van maakten. Het vicekoninkrijk omvatte het huidige Argentinië, Paraguay, een deel van Bolivië en heel Uruguay.

Buurland Uruguay werd lange tijd ongemoeid gelaten door de koloniale mogendheden, omdat er afgezienvan prairies, niets te vinden was. Eeuwenlang, tot 1828 was Uruguay een bufferzone tussen vijandige buren: de Portugezen in het noorden, in Brazilië; de Spanjaarden in het westen en het zuiden, in Argentinië. Enkele keren toch gebeurde het dat een van de twee een poging deed om er zijn afwezigheid te doen gelden. De Portugezen waren eerst aan de zet. In 1680 stichtten ze Colonia Sacramento, op de noordelijke oevers van het estuarium van de Rio de la Plata. Hoe onbeduidend de regio wel was, blijkt uit de zeer trage respons van de Spanjaarden. 44 jaar gingen voorbij voordat ze enige vorm van weerwerk boden en op de noordelijke oever een fort bouwden, waarrond enkele jaren de nederzetting Montevideo zou ontstaan.

 

MACHTSTRIJD TEKENT EERSTE DECENNIA ONAFHANKELIJKHEID

In de eerste jaren van de jonge natie Argentinië ontstonden op politiek vlak conflicten tussen de centralisten (liberalen) en de federalisten (nationalisten). Beiden wilden hun eigen belangen behartigen, maar de federalisten wonnen de strijd. Zij ambieerden een ontwikkeling van de economie van de verschillende provincies, Buenos Aires inbegrepen, zonder internationale inmenging in de politiek en de economie van het Rio de la Plata-gebied. Ze vertegenwoordigden de belangen van de Gauchos (= Argentijns equivalent van de Noord-Amerikaanse cowboys), het arme volk en de zwarten.

De gewelddadige “pacificatie” van de pampa werd een succes. Na een aantal veldslagen waren er bijna geen indianen meer. De pampa kon dus herverdeeld onder de migranten, maar een aantal Argentijnse rijken was hen vlugger af. In een mum van tijd was alle grond verdeeld onder … een 50-tal rijke Argentijnse families. Ondertussen stroomden de eerste migranten toe, in veel grotere getale dan verwacht.

Doordat de weinige grond die nog te koop was door het onderaanbod peperduur was geworden, geraakten de meeste migranten niet verder dan de plaats waar ze voet aan wal zetten, dus tot in Buenos Aires, dat in 1870 de hoofdstad van het land was geworden. In 1887 bestond meer dan de helft van de inwoners in Buenos Aires uit buitenlanders, waarvoor meer dan de helft uit Italianen. Velen kwamen uit lagere sociale klassen in Europa en zochten hun heil in het beloofde land. De goedkoopste manier voor huisvesting in de stad was de conventillo of huurkazerne. Daar kwamen vele Europeanen in contact met zwarten en gauchos. Deze culturele smeltkroes leidde tot de hedendaagse cultuur van de Argentijnen en hun tango. Ook in Montevideo vond de tango al snel ingang.

Tegen de jaren ’80 van de 19de eeuw was Buenos Aires veranderd van een groot dorp in de pampa’s tot een kosmopolitische stad met als bijnaam “Het Parijs van Zuid-Amerika”. Het is in die tijdsgeest en op dat moment dat de tangomuziek ontstaat en haar intrede doet in de wereld.

 

 
       
       
       
vorige