COS_8563

woensdag  3 december 2014

Auroville, Tamil Nadu (Zuid-India)

 

 

Praktica

 

 COS_8534

 

 

 

 

 

Argentijnse tango is in meer dan 90 % van India nog een grote onbekende. Niet zo in de grote steden, zoals Chennai, Bangalore, Mumbai en Delhi. En ook in het spirituele centrum Auroville, op 8 km van Pondicherry wordt tango gedanst.

 

Auroville is iets heel bijzonders. Deze zgn. Stad van de Toekomst werd in 1968 opgericht om mensen te verenigen uit alle delen van de wereld, zonder onderscheid te maken van geloofs- of politieke overtuiging. De bewoners leven er vreedzaam naast elkaar, zonder politiek, godsdienst of nationaliteitsgevoel. Ze volgen daarbij de leer van de Indiase goeroe, wijsgeer en dichter Sri Aurobindo, die in 1872 in Calcutta geboren werd en van wie de grootste volgster een Française was, The Mother genoemd.

 

 

COS_8539

 

In de stad wonen zowel lokale bewoners als mensen uit tientallen andere landen. Het is dus geen westerse kolonie in India. Auroville behoort tot niemand in het bijzonder, ook niet tot India. Het is eigendom van de mensheid als geheel.

 

Auroville is ondertussen beschermd door de Unesco en dus werelderfgoed.

 

COS_8535

COS_8565

COS_8529

 

 

 

 

 

Om er te mogen wonen, moet je een testperiode van anderhalf jaar zien te doorkomen. Regels, wetten e.d. zijn er niet, als je maar niet mensen probeert te overhalen om toe te treden tot een of andere godsdienst. In Auroville is iedereen vrij te denken wat men wil. Zelfs met je geld mag je doen wat je wil, al wordt het gewaardeerd als je er een deel van afstaat aan de gemeenschap. 

 

 

 

.

COS_8537

 

 

 

 

 

Het centrale punt is de Matrimandir, een reusachtige bol, waarin een groot meditatiecentrum zit vervat. Aan de bouw ervan werd 37 jaar gewerkt. Het bouwwerk, dat in 2008 voltooid werd, is bedekt met honderden gouden schijven.

COS_8562

COS_8559

COS_8566

Het gebied waar Auroville sedert 1968 wordt gebouwd, was door de staat onbewoonbaar verklaard. Door de aanleg van een bijzonder irrigatiesysteem is daar verandering in gebracht. Ondertussen zijn al meer dan 1 miljoen bomen aangeplant.

 

 

 

 

 

Op dit moment telt Auroville nog maar zo'n 2200 inwoners uit 50 verschillende landen. Het is de bedoeling het oord verder uit te bouwen tot een stad van 46.000 inwoners. De bewoners zijn een allegaartje: van ICT-ers tot yogaleraren, van hele gezinnen tot bejaarde hippies. Ze proberen op een zo ecologisch mogelijke manier samen gewassen te kweken met grote aandacht voor zonnepanelen en geïmproviseerde windmolens.

COS_8557

COS_8339

 

 

 

 

 

 

Een keer per week, op woensdagavond, is er van 19.00 tot 21.00 uur een praktika.

 

 

 

 

 

 

 

Tussen de dansers een allegaartje van nationaliteiten: Fransen, Duitsers, een Braziliaanse en ook enkele Indiërs.

COS_8340

COS_8334

COS_8342

 

 

COS_8343

COS_8344

 

 

COS_8346

COS_8348

COS_8351

COS_8352

COS_8353

COS_8377

COS_8354

COS_8358

COS_8359

COS_8363

COS_8364

COS_8386

COS_8371

COS_8368

 

COS_8360

 

COS_8381

COS_8369

COS_8372

COS_8378

COS_8375

COS_8376

COS_8379

COS_8382

 

COS_8383

COS_8337

COS_8374

 

 

Tango

 

Geschiedenis van de Argentijnse tango

 

Salsa 2002-2006 - Salsa 2007 - Salsa 2008Salsa 2009 - Salsa 2010Salsa 2011 - Salsa 2012Salsa 2013 - Salsa 2014  - Salsa 2015

 

Hoofdpagina

 

Brugge

 

Reisfilms

Schrijf je iets in het gastenboek?